• Bild könnte enthalten: 2 Personen, Personen gehen spazieren und im Freienمادران پارک لاله ایران
  خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم.
  خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
  خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

 • 09.04
  2018

  Allgemein, اخبار
  #ایران  #حقوق_بشر – به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ زندانی سیاسی سهیل عربی در حال حاضر در سلول بند به نام سوییت در سالن تیپ یک زندان تهران بزرگ؛ تحت شکنجه  و آزارهای جسمی و روحی توسط زندانبانان قرار دارد.
  به دستور مسئولین زندان موهای این زندانی سیاسی را از ته تراشیده اند . به دلیل نداشتن آب گرم و امکان حمام بدن او شپش گذاشته است. به خانواده اش اجازه واریز پول برای خرید مواد بهداشتی و غذایی نداده اند. همچنین به وی در انفرادی اجازه تماس تلفنی با خانواده اش هم نمی دهند.
  روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه؛ در حالی که سهیل عربی در هواخوری زندان بوده سه نفر از عوامل رئیس زندان به ضرب و شتم وی پرداختند که باعث مجروح شدن دست و ورم کردن آرنج دستش شده است. 

*