• هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. ٨ مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و … به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان می پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آینده زنان است……ادامه

  • آزادی زن به معنای آزادی از همه قیود و فشارهایی است که در تمدن کنونی بشر وحشیانه محسوب می شوند. احترام به آزادی در انتخاب پوشش، حق برابر با مردان در زمینه نگهداری و تربیت فرزندان، رفع محدودیت ها در دسترسی زن به ثروت خانواده و رفع قوانین تبعیض آمیز در حوزه مالکیت و ارث، طلاق، آزادی در ازدواج، حق زنان بر تن و جسم خود و رضایت از بارداری، رفع نابرابری های قانونی یا سیستماتیک در حق زنان از دستیابی به برخی درجات سیاسی و مشاغل عمومی،دسترسی به موقعیت و مسئولیت های برابر و همه جانبه در زمینه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مزد برابر با مردان در مقابل کار یکسان، آزادی عقیده، بیان، تشکل، تجمع و … مضمون بخشی از مطالبات انبوه زنان را تشکیل می دهند……ادامه

  • Bildergebnis für ‫اتنا دائمی‬‎

    گویی همه چیز سفید بود و من سیاه جلوه دادم. اگر سفید بود چرا اخیرا زندانیان قرچک در پاسخ به گازهای اشک‌آور و باتوم‌های گارد زندان، بند خود را به آتش کشیدند و حال در انفرادی‌های ۲۴۱ زندان اوین هستند؟ اگر سفید است چرا نماینده مجلس می‌گوید قرچک چهار بند دارد و نه ۱۱ بند؟ حتما جاهایی را برای او و امثال او سفید کردند. ملافه و پتوی تمیز و نو و غذاهای سالم و متفاوت در روز بازدید به زندانیان دادند. حتما رای‌کاران مجبور به نظافت بیشتر و بهتر کردند و همان چند جای به ظاهر سفید را به نمایندگان نشان دادند. قرچک حقیقتی است سیاه و غیر قابل انکار…..ادامه

  • زنان شجاع بسیاری هم‌اکنون در زندان ها و زیر شکنجه و اذیت و آزارهای فیزیکی و روحی و جنسیتی قرار دارند. سپیده قلیان یکی از زنان شجاعی است که در حمایت از کارگران هفت تپه بازداشت شد و با شکنجه و توهین‌های جنسیتی از او اعترافی شرم آور گرفتند و با وثیقه آزادش کردند. دوباره او و اسماعیل بخشی پس از افشاگری در موردشکنجه بازداشت شدند و هم‌اکنون هیچ اطلاعی از آن‌ها در دست نیست. پروین محمدی، از فعالان حوزه کارگری را نیز۹ بهمن بازداشت کردند و در ۱۳ اسفند با قرار کفالت به طور موقت آزاد شد. ما مادران پارک لاله ایران که خود زن هستیم و خشونت و تبعیض و نابرابری بر زنان را با تمام وجود لمس کرده ایم،از فعالیت‌های برابری  خواهانه تمامی زنان مبارز ایران حمایت می‌کنیم و اعتقاد عمیق داریم که برای رهایی از آزادیکشی و نابرابری و بی‌عدالتی، باید دست در دست همدیگر در کنار مردان برابری خواه به پیش برویم…..ادامه

  • https://www.facebook.com/iranihamburg.madarane/posts/2182961025060521


*