• 26.10
    2017

    Allgemein, اخبار

    گفتنی است که بند زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر از مردادماه سال جاری امنیتی شده و برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است. شرایط زندانیان سیاسی در این زندان نیز نامساعد گزارش شده و مسئولین زندان رسیدگی به وضعیت آنان خودداری می‌کنند….ادامه


*