• زنان شجاع بسیاری هم‌اکنون در زندان ها و زیر شکنجه و اذیت و آزارهای فیزیکی و روحی و جنسیتی قرار دارند. سپیده قلیان یکی از زنان شجاعی است که در حمایت از کارگران هفت تپه بازداشت شد و با شکنجه و توهین‌های جنسیتی از او اعترافی شرم آور گرفتند و با وثیقه آزادش کردند. دوباره او و اسماعیل بخشی پس از افشاگری در موردشکنجه بازداشت شدند و هم‌اکنون هیچ اطلاعی از آن‌ها در دست نیست. پروین محمدی، از فعالان حوزه کارگری را نیز۹ بهمن بازداشت کردند و در ۱۳ اسفند با قرار کفالت به طور موقت آزاد شد. ما مادران پارک لاله ایران که خود زن هستیم و خشونت و تبعیض و نابرابری بر زنان را با تمام وجود لمس کرده ایم،از فعالیت‌های برابری  خواهانه تمامی زنان مبارز ایران حمایت می‌کنیم و اعتقاد عمیق داریم که برای رهایی از آزادیکشی و نابرابری و بی‌عدالتی، باید دست در دست همدیگر در کنار مردان برابری خواه به پیش برویم…..ادامه


*