• به دنبال اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران، از روز یکشنبه با دستور مقامات امنیتی ارتباط تلفنی زندانیان در زندان‌های کرمانشاه، سنندج و ارومیه با خارج از زندان قطع شده است. بنا بر ویدئو‌های منتشر شده در فضای مجازی، امروز دانشجویان دانشگاه آزاد کرج دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. دانشجویان شعار می‌دادند: “دانشجوی بی‌وجود نمیخوایم، نمیخوایم”، “ملت ما عاصیه، برده‌داری کافیه”. بنا به برخی گزارش‌ها ۵۲ تن از معترضین بازداشت شده با حکم دادسرای انقلاب ‌ارومیه روانه زندان اورمیه شده اند. گفتنی استکه  دادگاه انقلاب از صدور قرار وثیقه برای این افراد خودداری میکند. بخشی دیگری از دستگیرشدگان نیز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی بسر میبرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل تعداد بالای بازداشت شدگان برخی در بازداشتگاه نیروی انتظامی نگهداری می‌شوند…..ادامه

     


*