• ما مادران پارک لاله ایران، یک بار دیگر این درد جان کاه را به  مردم شریف زلزله زده ی ایران و عراق و بهویژه به خانوادههای داغدار و زخم دیده شهرها و روستاهای کرمانشاه، سر پل زهاب و قصر شیرین و شهرها و روستاهای کردنشین  عراق تسلیت میگوییم و با شما آسیب دیدگان همراه و همدردیم.درد شما درد ماست و باید برای آن درمانی بیابیم و مسببین این همه ظلم را به پای میز محاکمه بکشانیم…… ادامه

*