• فروغ تاجبخش، مادر لطفی، از مادران خاوران و از چهر‌های جنبش دادخواهی ایران درگذشت.

    به گفته خانواده، مادر لطفی عصر روز یکشنبه ۲۱ بهمن در بیمارستان طوس تهران درگذشت.

    مادر لطفی، یکی از نخستین شاهدان گورهای دسته‌‌جمعی «خاوران» بود. او همچنین از چهره‌های اصلی در مراسم‌های سالانه خاوران به شمار می‌رفت. فرزند او، انوشیروان لطفی که از اعضای ارشد سازمان فدائیان خلق به شمار می‌رفت؛ چند هفته پیش از آغاز کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، در ششم خرداد همان سال در زندان اوین اعدام شد.


*