• فاجعه ی ملی که از راه رسید و گورستان بی نام و نشان خاوران مدفن صدها تن از مبارزین انقلابی و چپ شد، رسالت مادر لطفی برای پرده برداشتن از این جنایت بزرگ آغاز شد. از آن پس خاوران خانه ی دوم او شد. مادر لطفی در شمارِ کسانی بود که برای نخستین بار پرده از راز این جنایت بزرگ برداشتند و با ارسال عکس هایی از گورهای جمعی خاوران به نشریات خارج از کشور، خبر این جنایت مخوف را آشکار کردند…..ادامه


*