• 03.03
    2018

    Allgemein, اخبار

    media

    بهرام قاسمی «استفاده ابزاری از حقوق‌بشر» و «بکارگیری استانداردهای چندگانه سیاسی» را مورد انتقاد قرار داده و افزود: در حالیکه نقاط مختلف جهان و خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی و شرایط فاجعه‌بار ناشی از جنگ‌های تحمیلی و ظالمانه برخی از کشورها رنج می‌برند، تدوام سیاست‌زدگی و سیاسی بازی‌های رایج و بکارگیری استانداردهای چندگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق‌بشر کشورها، موجب بی‌اعتمادی می‌شود…..ادامه


*