• جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، چهارشنبه 8 اسفند/ 27 فوریه گزارشی ازوضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. افزایش نارضایتی‌ها در اثر مشکلات معیشتی، اعدام کودک – مجرمان، سرکوب اقلیت‌های دینی، اعمال مجارات اعدام، بازداشت دوتابعیتی‌ها از مواردی‌اند که گزارشگر حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرده است. در این گزارش از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اظهار نگرانی کرده و با بازماندگان قربانیان حملات تروریستی در ایران نیز اعلام همدردی کرده است……ادامه


*