• 18.10
    2018

    Allgemein, اخبار

    مادران پارک لاله ایران، حرکتی جوان است که البته به مرز ده سالگی نزدیک می‌شود و در طی روند خود تلاش کرده است «صدایی» همراه با جنبش دادخواهی مادران و خانواده‌های آسیب دیده ی ایران باشد. این حرکت مستقل و دادخواهانه که از تلاش گران عرصه دادخواهی و فعالان اجتماعی تشکیل شده است، از تیرماه ۱۳۸۸، با فراخوان تعدادی از زنان دادخواه در اعتراض به کشتن و مجروح و زندانی کردن مردمی که برای حداقل خواست انسانی خود به خیابان آمده بودند، در پارک لاله تهران شکل گرفت…..ادامه


*