• امروز ۴ خرداد ۹۷، به رسم جمعه اول هر ماه، خاوران توسط مادران و خانواده های خاوران، گل باران شد. با آرزوی سلامتی و پایداری برای همگی مان که جنبش دادخواهی را زنده نگاه می داریم.


*