• 18.10
    2018

    Allgemein, اخبار

    تردیدی وجود ندارد که از اول انقلاب تاکنون، افراد زیادی از مخالفین حکومت، اعدام و یا ترور شده‌اند، که قطعا به همه آنها باید پرداخت تا حقیقت آنها کشف گردد. اما قتل‌های زنجیره‌ای که توسط باند مذکور در وزارت اطلاعات، طراحی و اجرا شده‌اند را از چه زمانی می توان در نظر گرفت؟ یعنی کدام قتل را باید مبدا این پروژه دانست؟ با توجه به مجموع متونی که تاکنون در مورد این فقره تولید شده است. می‌توان نَه اول آذر ۱۳۷۷، که اول آذر ۱۳۶۷ یعنی روز ترور کاظم سامی (وزیر بهداری در دولت موقت) را به عنوان آغاز این پروژه تلقی کرد. جالب است که داریوش فروهر و همسرش هم دقیقا در روز اول آذر و در دهمین سالگرد ترور کاظم سامی، به قتل رسیدند. هر دو هم وزیر در دولت موقت بودند. سامی وزیر بهداری و فروهر وزیر کار…..ادامه


*